Yleiset ehdot

1.PALVELUN TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT

Omistaja: "24GENETICS, SL".
NIF: B86093812
Toimistot: Paseo de la Castellana, n.º 95, 28th floor, Madrid (CP 28046)
Puhelin: + 34 910 059 099
Sähköposti: info@24genetics.com
Tietosuojavaltuutettu: DPD@24genetics.com

 

 

2. ASIAKIRJAN TARKOITUS

Tämä asiakirja määrittelee yleiset sopimusehdot, jotka säätelevät "24GENETICS, SL":n (jäljempänä 24Genetics) tarjoamia geenianalyysipalveluita URL-osoitteessa https://24genetics.com sijaitsevan verkkosivuston kautta.
Siksi tämän asiakirjan muodostavat lausekkeet määrittelevät mainitun palvelujen tarjoamisen sisällön ja yleensä sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet useissa sopimuksissa, joita 24Genetics tekee harjoittaessaan kaupallista toimintaa, sopii sille; niin, että kun kyseisten palvelujen ostajat (jäljempänä "käyttäjät" eli kuka tahansa luonnollinen henkilö, joka pyytää jotakin 24Geneticsin tarjoamista palveluista edellä mainitun verkkosivuston kautta) ovat hyväksyneet nämä ehdot, niitä sovelletaan kyseisten palvelujen yleisyyteen. erityissopimukset, jotka on tehty 24Geneticsin kanssa, vaikka niitä ei olisi lisätty kuhunkin erityissopimukseen, toisin sanoen vaikka niitä ei olisi sisällytetty jokaisen sopimukseen.
Nämä yleiset sopimusehdot säätelevät 24Geneticsin tarjoamien geenianalyysipalvelujen online-käyttölupaa, jolloin saat käyttöösi menettelyn ja suojatun kanavan sähköistä sopimusta varten.

 

 

3. NÄIDEN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HYVÄKSYMISMUOTO

Kaikkien käyttäjien on hyväksyttävä nämä yleiset sopimusehdot ja noudatettava niitä.
Vastaavan laatikon merkitseminen sopimusprosessissa sekä se, että telemaattisesti seurataan kaikkia samalle sopimukselle määritettyjä vaiheita, edellyttää tiedon ilmoittamista ja tämän yleisten sopimusehtojen nimenomaista hyväksymistä käyttäjän puolelta. , jolla on sama pätevyys kuin sen nykyisellä allekirjoituksella. Tällä tavoin käyttäjä tunnustaa olevansa henkilö, jolla on riittävä kyky hankkia toiminnastaan ​​verkkosivun kautta aiheutuvat velvoitteet, joka on aiemmin lukenut nämä yleiset sopimusehdot, joka ymmärtää niiden sisällön ja hyväksyy ne osaksi omaa sisältöään. sopimus.

 

4. YLEISTEN EHTOJEN TARKISTAMINEN

Jotta palvelun tarjoamisen sopimuskehys pysyisi mahdollisimman ajan tasalla, 24Genetics voi yksipuolisesti tehdä muutoksia näihin yleisiin ehtoihin.
Päivitetyt yleiset sopimusehdot korvaavat siihen asti voimassa olleet ehdot ja tulevat voimaan käyttäjien muutoksen jälkeen sopimien uusien palvelujen osalta, mikäli ne hyväksytään.
Joka tapauksessa katsotaan, että käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy mainitut muutokset, jos hän vuokraa uudelleen 24Geneticsin tarjoamat palvelut verkkosivustolla sen jälkeen, kun muutos on tehty.
Jos uusia yleisiä sopimusehtoja ei hyväksytä, sopimussuhde molempien osapuolten välillä katsotaan päättyneen kyseisestä hetkestä lukien, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vireillä olevien velvoitteiden täyttämistä, erityisesti 24Geneticsin aiemmin suorittamista palveluista johdettujen taloudellisen sisällön osalta.

 

5. 24GENETICSIN TUOTTAMIEN PALVELUJEN JA HINNOJEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Käyttäjät voivat saada käyttöönsä seuraavat DNA-analyysi- ja/tai geeniraporttipalvelut maksettuaan vahvistetun hinnan:
- "Esipäät"
- "TERVEYS"
- "RAVINTA"
- "PHARMA"
- "URHEILU"
- "IHO"
- "lahjakkuus"
– "TÄYDELLINEN EXOME SEQUENTATION" (sisältää välttämättä geneettisen testin)
– TÄYDELLINEN GENOMEN SEKVENTIALIOINTI” (sisältää välttämättä geneettisen testin)
Pääsääntöisesti 24Geneticsin tarjoama palvelu on kattava: käyttäjälle lähetetään henkilökohtainen sylkinäytteenpoistopakkaus, käyttäjä laskee sylkensä keräysputkeen, täyttää mukana tulevat lomakkeet ja palauttaa tämän kaiken 24Geneticsille, joka vastaanotetun näytteen kanssa. , suorittaa DNA-analyysin ja lähettää lopuksi käyttäjälle vastaavat geneettiset raportit.
Jos käyttäjällä on kuitenkin jo geneettinen RAW DATA (tiedosto, jossa on hänen geneettisiä raakatietojaan), 24Geneticsin tarjoama palvelu rajoittuu kehittämään kyseisen tiedoston perusteella erityisiä geneettisiä raportteja, jotka käyttäjä on hankkinut. ja lähettää ne hänelle.
24Geneticsin tekemiä geneettisiä testejä ja raportteja kutsutaan jäljempänä SOPIMUSTUOTTEiksi.
2. SOPIMUSTUOTTEIDEN hinnat ovat verkkosivustolla lueteltuja hintoja.
24Genetics voi muuttaa hintoja ilman ehtoja, ja muutos sitoo käyttäjää heti, kun se ilmestyy verkkosivustolle.

 

6. SOPIMUSTUOTTEIDEN SOPIMUKSEN TEKEMINEN (24GENETICSIN TARJOAMAT PALVELUT)

1. Palvelujen koko sopimusprosessi suoritetaan täysin sähköisesti 24Geneticsin tähän tarkoitukseen kehittämän verkkosivuston kautta, joka sijaitsee osoitteessa https://24genetics.com; ja se suoritetaan espanjaksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, portugaliksi tai puolaksi käyttäjän valinnan mukaan.
Hakijan tulee käyttää edellä mainitulla verkkosivustolla 24Geneticsin verkkokauppaa ja täyttää siinä näkyvä sähköinen lomake lisäämällä tunnistukseensa tarvittavista tiedoista (ja tarvittaessa maininnasta suoritetusta edustuksesta) vero- ja laskutusmääräysten edellyttämät tiedot, mukaan lukien palvelun tarjoamiseen tarvittavien tietojen (haetun SOPIMUSTUOTTEEN erittely ja toimituspaikka) ja maksun (maksutavan valinta ja ostovahvistus) sisällyttäminen.
2. Käyttäjä vakuuttaa ja takaa omalla vastuullaan, että kaikki sopimusmenettelyn aloittamista varten lomakkeessa annetut tiedot ovat totuudenmukaisia, ajantasaisia ​​ja todellisuutta vastaavia. Näin ollen käyttäjä on yksin vastuussa kaikista annetuista vääristä tai epätarkoista lausunnoista sekä kaikista suorista tai epäsuorista vahingoista, joita 24Geneticsille tai kolmansille osapuolille on aiheutunut annetuista tiedoista joko siitä syystä, että käyttäjän antamia tietoja ei ole päivitetty. tai ovat vääriä tai epätarkkoja tai eivät millään tavalla vastaa todellisuutta.
3. Palveluita voidaan pyytää XNUMX tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Oikeus keskeyttää palvelut järjestelmän ylläpidon tai muun syyn vuoksi.

 

 

7. RAJOITUS, KEILLÄ VOI OLLA KÄYTÖSSÄ PALVELUIHIN (KÄYTTÄJÄT)

1. Luonnolliset henkilöt voivat olla käyttäjiä (ja siten pyytää palveluita), eivät koskaan oikeushenkilöitä.
2. Jos käyttäjä oleskelee Espanjan ulkopuolella, hän vakuuttaa ja takaa omalla vastuullaan, että hän ei ole minkään lakisääteisen kiellon tai rajoituksen alainen, mukaan lukien muun muassa DNA-tietojemme lähettämiseen liittyvät kiellot tai rajoitukset. asuinmaasta tai yleensä kaikki kiellot tai rajoitukset, jotka liittyvät - suoraan tai epäsuorasti - geneettisten palvelujen, kuten 24Geneticsille pyydettyjen, hankintaan.
3. Palvelupyyntö on aina tehtävä asianmukaisesti tunnistetun, täysi-ikäisen ja täysi-ikäisen henkilön toimesta, vaikka pyyntö voidaan tehdä joko omissa nimissään tai alaikäisen puolesta tai tukitoimenpiteiden kohteena. oikeuskelpoisuuden käyttämiseksi, mukaan lukien hänen edustamisensa.
Edustuksen tapauksessa:
1º) Käyttäjän tulee ilmoittaa edustetun henkilön tiedot (etu- ja sukunimi sekä tunnistenumero), jotka tunnistavat hänet asianmukaisesti;
2º) Käyttäjän ja hänen edustamansa henkilön välillä tulee olla ehdoton eturistiriitojen puuttuminen päätöksentekoprosessissa (24Geneticsin tarjoamien palvelujen sopimus); ja
3) Jos toimeksiantajan osallistuminen päätöksentekoprosessiin on mahdollista hänen tahtonsa riittävyyden perusteella, jos kyseessä on toimintakykyinen henkilö, tai hänen kypsyytensä perusteella, jos kyseessä on alaikäisen (joka oletetaan joka tapauksessa, jos hän on yli 12-vuotias), päämiehen on annettava suostumus myös laillisen edustajansa suostumukseen. Jos päämiehen ei ole mahdollista osallistua päätöksentekoprosessiin, koska nämä edellytykset eivät täyty, riittää laillisen edustajan suostumus.
4. Käyttäjä takaa omalla vastuullaan kaikkien tähän tarkoitukseen sopimusmenettelyn aloittamista varten toimitettujen tietojen todenperäisyyden, toisin sanoen henkilöllisyytensä, ikänsä ja täyden toimintakykynsä; ja edustuksen osalta hänen edustamansa henkilöllisyydestä, hänen edustuksensa todellisuudesta, eturistiriitojen puuttumisesta molempien välillä ja samoin mahdollisen suostumuksen puuttumisen alkuperästä edustamasta puolueesta.
Näin ollen käyttäjä on vastuussa kaikista vääristä tai epätarkoista tiedoista, joita tältä osin on annettu verkkosivuston kautta, sekä kaikista suorista tai epäsuorista vahingoista, joita tämä voi aiheuttaa 24Geneticsille tai kolmansille osapuolille.
Joka tapauksessa, jos 24Genetics epäilee minkä tahansa käyttäjän antamien tietojen todenperäisyyttä, se voi evätä pääsyn pyydettyihin palveluihin, jolloin sen on edettävä palauttamaan käyttäjän ennalta valtuutetut summat käyttämällä samat keinot, joilla käyttäjä maksaa palveluista.

 

8. KÄYTTÄJÄN MAKSAMINEN HINNASTA

24Genetics veloittaa palveluista välittömästi, kun käyttäjä on vahvistanut sen, jonka maksu voidaan suorittaa millä tahansa verkkosivustolla mainitulla maksutavalla.
Maksua ei missään tapauksessa katsota suoritetuksi ennen kuin talletus tai siirto on hyvitetty 24Geneticsin tilille, joten sopimus astuu voimaan vasta, kun 24Genetics saa maksuvahvistuksen.
Jos sitä hoitava ulkopuolinen rahoitusyksikkö jostain syystä hylkää tapahtuman tai jos palveluiden määrää vastaavaa summaa ei ole kokonaisuudessaan maksettu, sopimus keskeytyy, jolloin käyttäjälle ilmoitetaan, että tapahtumaa ei ole suoritettu. viimeistelty.

 

 

9. 24GENETICSIN PALVELUN TARJOAMINEN

Kun 24Genetics on akkreditoinut todisteen vastaanottaneensa tililleen tilauksen täyden maksun, se jatkaa tilauksen muodostavien SOPIMUSTUOTTEIDEN toimittamista seuraavilla ehdoilla:

A) SOPIMUSTUOTTEET, jotka sisältävät syljenkeräysletkun:

1. vaihe – KERÄINPUTKUN TOIMITUS:
24Genetics käsittelee lähetyksesi enintään 10 päivän kuluessa (lukuun ottamatta sen tahdosta riippumattomia viivästyksiä), ja lähetys on toimitettava sähköisessä tilauksen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen.
Kuljetusriskit ja -kulut. 24Genetics on vastuussa lähetettyjen keräysputkien katoamisesta tai tuhoutumisesta kokonaan tai osittain sopimuksen täydellisyydestä (tilauksen sähköisellä muotoilulla) toimitukseen asti, paitsi ylivoimaisen esteen tai satunnaisen tapahtuman tapauksessa.
Lähetyskulut maksaa 24Genetics ja verot, viranomaismaksut ja tullaukseen liittyvät kulut käyttäjälle.
Velvollisuus korjata Käyttäjälle toimitetuissa DNA-sarjoissa mahdollisesti olevat viat. 24Genetics sitoutuu toimittamaan toimitetut DNA-sarjat täydellisessä kunnossa.
Tätä tarkoitusta varten 24Genetics sitoutuu vaihtamaan kaikki vialliset pakkaukset veloituksetta edellyttäen, että käyttäjä ilmoittaa siitä enintään 7 päivän kuluessa paketin vastaanottamisesta.
DNA-sarjat, jotka ovat viallisia käyttäjän syyn vuoksi, eivät kuulu tämän takuun piiriin.
2. vaihe: KÄYTETYN PUTKU LÄHETTÄMINEN 24GENETICSILLE:
Käyttäjä on vastuussa omalla vastuullaan ja omalla kustannuksellaan lähetyksestä 24Geneticsin toimistoihin, jotka sijaitsevat Madridissa, Plaza de la Castellana, n.º 95, 28. kerros, ja suorittaa tämän lähetyksen enintään 30 kuukautta siitä päivästä, jona käyttäjä on vastaanottanut putken, ja 3 kuukautta syljen putkeen asettamisesta.
Käyttäjä vakuuttaa ja takaa omalla vastuullaan, että toimitettu sylkinäyte on hänen tai soveltuvin osin edustamansa henkilön oma.
3. vaihe: GENEETISEN RAPORTIN LÄHETTÄMINEN KÄYTTÄJÄLLE:
24Geneticsin käyttämän putken vastaanottamisesta toimistoissaan 24Geneticsillä on enintään yhdeksän viikkoa aikaa (lukuun ottamatta teknisiä ongelmia, jotka on ilmoitettu asianmukaisesti käyttäjälle) lähettää pyydetyt geneettiset raportit sähköpostiin. osoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut tehdessään tilauksen sähköisesti.
Jos laboratorio ei pysty käsittelemään sylkinäytettä (joko koska toimitettu syljen määrä ei ole riittävä tai koska näyte ei sisällä riittävästi DNA:ta tai koska käsittelytulokset eivät täytä 24Geneticsin vaatimia tarkkuusstandardeja), 24Genetics käsittelee saman näytteen uudelleen ilman käyttäjälle aiheutuvia kustannuksia. Ja jos tämä toinen yritys käsitellä samaa näytettä epäonnistuu, 24Genetics tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden lähettää käyttäjälle toisen keräysputken toisen näytteen tallettamista varten, jälleen ilman kustannuksia. Jos kuitenkin sen jälkeen, kun käyttäjä on hyväksynyt tarjouksen, 24Geneticsin yritykset käsitellä toista näytettä epäonnistuvat, 24Genetics ei enää lähetä uusia näytteenkeräyssarjoja. Kaikissa tällaisissa olosuhteissa käyttäjällä on kuitenkin oikeus saada täysi hyvitys 24Geneticsille maksetusta summasta, josta on vähennetty toimitus- ja käsittelykulut.
Tällaisen hyvityksen jälkeen käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä toista sylkinäytettä uudelleen uudessa 24Geneticsin palvelupyynnössä. Mikäli tätä velvoitetta ei noudateta ja käsittely epäonnistuu, käyttäjällä ei ole oikeutta näytteen toiseen käsittelyyn tai hyvitykseen.

B) SOPIMUSTUOTTEET, jotka eivät sisällä syljenkeräysletkua, koska ne rajoittuvat geneettiseen raporttiin jo saatavilla olevista RAW-TIEDoista:

Lukuun ottamatta käyttäjälle asianmukaisesti ilmoitettuja teknisiä ongelmia, 24Genetics käsittelee lähetyksen enintään 9 viikon kuluessa tilauspäivästä tai tarvittaessa RAW DATA -tiedoston vastaanottamispäivästä, jos sitä ei ole liitetty tilauksen tekeminen; ja pyydetyt geeniraportti(t) tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut tehdessään tilauksen sähköisesti.

 

 

10. GENEETISESTÄ ANALYYSISSÄ PERÄISIN JOHTUNUT TUOTTO- JA OIKEUDET

Käyttäjä tietää ja hyväksyy, että hänen DNA-näytteensä panostaminen ja hänen geneettisten tietojensa käsittely ei anna hänelle oikeutta tieteelliseen tai koulutukselliseen tutkimukseen tai vastaavaan julkaisuun tai palveluihin tai tuotteisiin, jotka ne ovat 24Geneticsin tai siihen liittyvien organisaatioiden tai henkilöiden kehittämiä, joihin tällainen panos ja käsittely on vaikuttanut; eikä yleensä mitään oikeutta saada taloudellista hyötyä, koska molemmilla ei saa olla mitään tarkoitusta tai voittoa.

 

 

11. PERUUTUSOIKEUS

1. marraskuuta annetun kuninkaallisen lain 2007/16 säännösten mukaisesti, jolla hyväksytään yleisen kuluttajansuojalain ja muiden täydentävien lakien tarkistettu teksti, käyttäjällä on oikeus käyttää peruuttamisoikeutta ( tehdyn sopimuksen vaikutusta jättäminen) ilman tarvetta perustella päätöstään ja ilman tarvetta perustella päätöstään ja ilman tarvetta perustella päätöstään, ilman tarvetta perustella päätöstään ja ilman minkäänlaista seuraamusta) 14 kalenteripäivän kuluessa sopimuksen tekopäivästä alkaen yksinkertaisesti täyttämällä ja lähettämällä sähköisesti LIITTEEN I liitteenä oleva peruuttamislomake verkkosivuston https://24genetics kautta. com. Joka tapauksessa tämän mallin käyttö ei ole pakollista, joten peruuttamisoikeuden käyttämiseksi riittää, että käyttäjä ilmoittaa päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä lausunnolla (esim. postitse tai sähköpostilla).
Käyttäjä kuitenkin hyväksyy ja hyväksyy sen, että palvelujen tarjoaminen voi alkaa ennen peruuttamisajan päättymistä ja että siinä tapauksessa, että peruuttaminen tapahtuu sen jälkeen, kun palvelun tarjoaminen on suoritettu loppuun, peruuttamista ei voida vedota vastaan. 24 Genetiikka. Siksi peruuttamismahdollisuus riippuu siitä, että 24Genetics ei ole suorittanut tiettyä pyydettyä palvelua, joten tämän oikeuden käyttäminen on kannattavaa vain siinä tapauksessa, että peruutusilmoitus on tapahtunut ennen sitä.
Mikäli käyttäjä käyttää peruuttamisoikeuttaan ajallaan ja muodossa, 24Genetics hyvittää käyttäjälle suoritetut maksut 14 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona 24Genetics sai tiedon käyttäjän päätöksestä peruuttaa sopimus. Tällainen korvaus on suoritettava samalla tavalla, jolla käyttäjä on maksanut palveluista, ellei käyttäjä ole nimenomaisesti toisin määrännyt. Mikäli rahoja ei voida palauttaa samoilla keinoilla 24Geneticsistä riippumattomista syistä, etsitään sopivin palautusvaihtoehto, jolloin summa jää käyttäjän käyttöön talletuksena.

 

 

12. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS JA GENEETTISTEN TIETOJEN SUOJAUS

Henkilötietojen suojaa ja erityisesti käyttäjän geneettisten tietojen suojaa säätelevät 24Genetics-verkkosivustolla näkyvien asiakirjojen määräykset ("YLEINEN TIETOSUOJA" ja "GENEETTISTEN TIETOJEN SUOJAUS"). joiden sisältö on ymmärrettävä erottamattomaksi osaksi näitä YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA.

 

 

13. VASTUUT

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan näiden yleisten ehtojen mukaisia ​​laillisia ja sopimusvelvoitteitaan. Jos jompikumpi osapuoli ei täytä jotakin velvollisuuksistaan ​​tai estää toista osapuolta noudattamasta velvoitteitaan, on toisella osapuolella oikeus vaatia vahingonkorvausta sekä välillisistä vahingoista että voiton menetyksestä.
Osapuolet ovat vastuussa rikkomuksista, jotka niille ovat henkilökohtaisesti aiheutuneet, ja toinen osapuoli korvataan kaikista virheistä, petoksista tai virheistä, jotka eivät ole hänen vastuullaan, sekä niistä aiheutuneista toisesta sopimuspuolista johtuvasta vahingosta.
24Genetics ei etenkään ole vastuussa verkkosivuston tilapäisestä poissaolosta, jos tämä johtuu päivityksen tai ylläpidon teknisistä syistä tai 24Geneticsin vaikutusmahdollisuuksista riippumattomista syistä taikka Jumalan teoista, ylivoimaisesta esteestä, Internet-yhteysongelmista, tai teknisiä ongelmia 24Geneticsin huolellisen ja järkevän hallinnan ulkopuolella. Kaikissa näissä tapauksissa, 24Geneticsin valvonnan ja huolellisuuden ulkopuolella, käyttäjälle ei makseta korvausta käyttäjän kärsimistä vahingoista.

 

 

14. OSITTAINEN TOTEUTUMINEN

Pääsääntöisesti näiden yleisten sopimusehtojen osan pätemättömäksi julistettu oikeudellinen määräys ei merkitse kokonaisuuden mitättömyyttä, joten nämä ehdot ovat edelleen voimassa muissa osissa. Tässä tapauksessa kyseinen lauseke tai lausekkeet korvataan toisella tai muilla, jotka säilyttävät näiden yleisten sopimusehtojen vaikutukset.

 

 

15. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

24Geneticsin ja käyttäjän väliseen sopimukseen sovelletaan Espanjan lakeja ja niitä tulkitaan niiden mukaisesti ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä.

 

 

16. TOIMIALA JA PAIKKA

Osapuolet sopivat alistuvansa Madridin kaupungin tuomioistuinten lainkäyttövaltaan ja toimivaltaan ratkaistakseen kaikki tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet, mukaan lukien kaikki kysymykset sen olemassaolosta, pätevyydestä tai irtisanomisesta, tai sen tulkinnasta tai täytäntöönpanosta, nimenomaisesti ja muodollisesti luopumalla kaikesta muusta niitä mahdollisesti vastaavasta lainkäyttövallasta.

 

LIITE I: PERUASIAKIRJA
NIMI JA SUKUNIMI :
Henkilökortti/henkilökortti:
Osoite:
Osoitettu:
"24GENETICS, SL"
Asiakaspalvelu
NIFNº B86093812
Paseo de la Castellana, n.º 95, 28th floor, Madrid (PC 28046)
Puhelin: + 34 910 059 099
Sähköposti: info@24genetics.com

Aihe: PERUUTTAMINEN

Käytän tällä asiakirjalla 1. marraskuuta annetussa kuninkaallisessa asetuksessa 2007/16 vahvistettua peruuttamisoikeutta, jolla hyväksytään yleisen kuluttajien ja käyttäjien puolustamista koskevan lain ja muiden täydentävien lakien tarkistettu teksti. Internetin kautta ”24GENETICS, SL:n” kanssa […] tekemään palvelujen tarjoamista koskevaan sopimukseen.
Päätös, jonka ilmoitan teille, pannaan täytäntöön 14 kalenteripäivän kuluessa sopimuksen tekopäivästä edellä mainitun asetuksen mukaisesti.
Klo […], […].

SD (vain jos tämä lomake toimitetaan paperilla): […].

 

Tämä asiakirjan englanninkielinen versio on laadittu vain tiedoksi, eikä sillä ole oikeudellista arvoa, joten tämän sopimuksen ainoa oikeudellisesti sitova versio on espanjaksi laadittu versio, joka on luettavissa osoitteessa https://24genetics.es/condiciones-generales-de-contratacion/

 

 

 

 

 

  0
  Ostoskori
  Ostoskorisi on tyhjä
   Laske Shipping
   Levitä Kuponki