Geneettisten tietojen suojaaminen

"24GENETICS, SL" (jäljempänä 24Genetics) takaa henkilökohtaisten geneettisten tietojesi suojan tiukasti 14. heinäkuuta 2007 biolääketieteellistä tutkimusta koskevan lain 3/2007 ja lisäksi luonnonmukaisen lain säännösten mukaisesti. 15/1999, 13. joulukuuta 1999, henkilötietojen suojasta (lisätietoa yleisestä tietosuojakäytännöstämme tai yleisestä henkilötietojen suojasta saat 24Geneticsin verkkosivustolla näkyvästä asiakirjasta: "YLEINEN TIETOSUOJAKÄYTTÖ").

Tehtyämme tämän perustavanlaatuisen sitoumuksen ilmoitamme sinulle tässä asiakirjassa DNA-analyysisi suorittamispaikan (jos olet tehnyt sopimuksen tästä palvelusta), henkilöllisyydestä, jolla on pääsy tuloksiisi (jos sellaisia ​​on) tai geneettiset tietosi (jos olet jo suoraan toimittanut RAW-TIEDOT geenitietojesi kanssa), biologisen näytteesi kohde analyysin lopussa (jos sellainen on), geneettisten tietojesi tallennus ja tällaisten tietojen käyttö sekä geneettisen tietosi poikkeuksellinen siirto biologisille perheenjäsenillesi.
Tekemällä sopimuksen 24Geneticsin palveluista ymmärrämme, että olet lukenut ja ymmärtänyt geneettisiä tietosuojatietoja koskevat ehdot ja annat siihen suostumuksesi.

 

I. GENEETISEN ANALYYSIIN SUORITUSPAIKKA (JOS TARPEEN)

Jos hankitaan palvelu, joka sisältää geneettisen analyysin, se suoritetaan laboratoriossa, joka sijaitsee Tanskassa, Smedeskovvej, n.º 38, Galten, 8464; spesifinen eksomianalyysi suoritetaan laboratoriossa, joka sijaitsee Lugossa, c/María Barbeito, n.º 61, PARQUE EMPRESARIAL AS GANDARAS; ja lopuksi myös spesifinen genomianalyysi suoritetaan laboratoriossa, joka sijaitsee Granadassa, Plaza Ciudad de los Cármenes, n.º 3-Bajo.
Kaikki kolme ovat 24Geneticsiin liittyviä laboratorioita ja kaikki kolme ovat myös keskuksia, jotka täyttävät kaikki laatuvaatimukset ja joilla on tähän tarkoitukseen pätevä henkilökunta.
Nämä laboratoriot eivät etsi näytteestäsi mitään muuta ainetta, merkkiainetta tai biologista tai kemiallista komponenttia kuin DNA:ta: ne käsittelevät näytteesi yksinomaan geneettisten tietojesi määrittämiseksi.

 

II. HENKILÖIDEN TUNNISTAMINEN, JOTKA SAVAT KÄYTÖSSÄ TULOSSI (JOS OLET SOPIMUKSET DNA-ANALYYSISIIN) TAI GENEETTISIHIN TIETOIHIN (JOS OLET JO ANTANUT RAAKATIETOA GENEETTISTEN TIETOJEN KANSSA).

Siinä tapauksessa, että tilattu palvelu on DNA-analyysi, laboratorio ei voi tietää henkilöllisyyttäsi tai muita henkilötietojasi, koska sinulle analyysiä varten annettu biologinen näyte joutuu kodifiointi- tai dissosiaatioprosessiin: henkilötietojasi ei yhdistetä näytteeseen, koska sinut tunnistavat tiedot korvataan tai ne irrotetaan yksilöllisen viivakoodin järjestelmän kautta. Tämä sallii vain asianmukaisesti valtuutetun 24Genetics-henkilöstön linkittää sylkinäytteen ja siitä johdetut geneettiset tiedot 24Genetics-asiakastiliisi, jotta vain asianmukaisesti valtuutetulla 24Genetics-henkilöstöllä on pääsy biologisen näytteesi, DNA:n ja DNA:n väliseen suhteeseen. sen käsittelystä saadut tiedot ja kussakin tapauksessa annettu koodi. Ja joka tapauksessa 24Geneticsin henkilökuntaa, joka käyttää geneettisiä tietojasi tehtäviään suorittaessaan, koskee pysyvä salassapitovelvollisuus.
Näin ollen vain asianmukaisesti valtuutettu 24Genetics-henkilöstö voi päästä käsiksi henkilötietoihisi ja geneettisten testiesi tuloksiin. Tällaisia ​​tietoja saa luovuttaa kolmansille osapuolille vain sinun nimenomaisella kirjallisella suostumuksellasi.
Jälkimmäinen pätee myös siinä tapauksessa, että sopimuspalvelu on rajoittunut geneettisen raportin laatimiseen toimittamistasi geneettisistä tiedoista.

 

III. BIOLOGISEN NÄYTTEEN MÄÄRÄ ANALYYSIIN LOPUSSA (JOS TARPEEN)

Jos tilaat palvelusta, joka sisältää geneettisen analyysin ja siksi lähetät biologisen näytteen, näytteen kohde analyysin lopussa on sen säilytys, josta tulee osa 24Geneticsin biologisten näytteiden kokoelmia. , ja tämä geenitutkimuksen suorittamiseksi, sekä välittömässä että myöhemmässä vaiheessa.
Tällaisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia geneettisiä muunnelmia, jotka voivat altistaa sairauden kehittymiselle tai tilalle, jolla yksilö reagoi tiettyyn hoitoon, tavoitteena edistää tietämyksen, ehkäisyn ja/tai hoidon parantamista; sekä niiden maantieteellisten alueiden määrittely (tai sen suurempi tarkkuus), joilta se on johdettu, ravintogeneettinen analyysi ja urheilukykyjen analyysi muun muassa aineenvaihdunnan, lihasten ja sydän- ja verisuoniprofiilien osalta; sekä ihon ominaisuuksien ja mahdollisten kykyjen ja persoonallisuuden olosuhteiden tutkiminen, jotka liittyvät genetiikkaan.
Tällaiset tutkimukset eivät aiheuta sinulle ylimääräistä vaivaa.
Tutkimusta tekevät sekä 24Geneticsin oma henkilöstö että muiden yhteistyössä toimivien tutkimuslaitosten 24Geneticsin valtuuttamat henkilöt.
Voit milloin tahansa ja syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumuksesi biologisen näytteesi säilyttämiseen ja käyttöön geneettisiin tutkimustarkoituksiin (esimerkiksi näytteen tuhoamiseksi tai anonymisoimiseksi) ottamalla yhteyttä: Kokoelmista vastaavaan 24Genetics, Paseo de la Castellana, n.º 95, 28th floor, Madrid, CP 28046, tlf. +34 910 059 099. Peruuttaminen ei koske jo suoritetuista tutkimuksista saatuja tietoja.
Sinulla on oikeus tietää luovutettujen näytteiden analyysistä saadut geneettiset tiedot.
Biologiselle näytteellesi suoritetaan kodifiointi- tai dissosiaatioprosessi: henkilötietojasi ei yhdistetä näytteeseen, koska sinut tunnistavat tiedot korvataan tai irrotetaan yksilöllisen viivakoodin avulla. Tämä sallii vain asianmukaisesti valtuutetun 24Genetics-henkilöstön linkittää sylkinäytteen ja siitä johdetut geneettiset tiedot 24Genetics-asiakastiliisi, jotta vain asianmukaisesti valtuutetulla 24Genetics-henkilöstöllä on pääsy biologisen näytteesi, DNA:n ja DNA:n väliseen suhteeseen. sen käsittelystä saadut tiedot ja kussakin tapauksessa annettu koodi. Ja joka tapauksessa 24Geneticsin henkilöstöä, joka käyttää henkilö- ja geneettisiä tietojasi tehtäviään suorittaessaan, koskee pysyvä salassapitovelvollisuus. Näin ollen vain asianmukaisesti valtuutettu 24Genetics-henkilöstö pääsee käsiksi henkilötietoihisi ja geneettisten testiesi tuloksiin. Tällaisia ​​tietoja saa luovuttaa kolmansille osapuolille vain sinun nimenomaisella kirjallisella suostumuksellasi. Muutoin henkilötietojesi suojaa ja erityisesti geneettisten tietojesi suojaa säätelevät 3 annettu luonnonmukainen laki 2018/5 henkilötietojen suojasta ja digitaalisten oikeuksien takaamisesta, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/2016, annettu 679 päivänä huhtikuuta 27, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 2016/95/EY kumoamisesta /EY (yleinen tietosuoja-asetus) ja biolääketieteellisestä tutkimuksesta 46. heinäkuuta annetulla lailla 14/2007 ja muilla voimassa olevilla säännöksillä.
Biologiselle näytteellesi tehty geneettinen tutkimus voi antaa terveytesi tietoja. Tällaisessa tapauksessa sinulla on oikeus saada tällaisia ​​tietoja itse asettamillasi ehdoilla, mukaan lukien kieltäytyminen vastaanottamasta tietoja, jolloin sinulla on oikeus päättää olla vastaanottamatta tällaisia ​​tietoja, mukaan lukien odottamattomat löydöt, joita voi tapahtua ja mahdollista merkitystä sinulle, kunnioitetaan tiukasti.
Geneettinen tieto on sukupolvien informaatiota siinä mielessä, että se paljastaa perintömme ja välittyy jälkeläisillemme, joten huomioi, että on sinun etujen mukaistasi välittää 24Geneticsin sinulle antamaa tietoa biologisille perheenjäsenillesi.
Mikäli 24Genetics tarvitsee sinuun yhteyttä (uusien tietojen keräämiseksi, lisänäytteiden hankkimiseksi tai muihin tarkoituksiin), 24Genetics käyttää tietokannassamme olevia yhteystietoja.
Toimittamasi näytteet toimitetaan veloituksetta ja altruistisesti, joten et saa taloudellista korvausta etkä oikeutta mihinkään mahdollisiin kaupallisiin etuihin, jotka saataisiin tehdyn tutkimuksen tuloksena.

 

IV. GENEETISET TIETOSI SÄILYTTÄMINEN JA KÄYTTÖ

1. Henkilökohtaisia ​​geneettisiä tietoja säilytetään asianmukaisesti koodattuina (jolla varmistetaan, että kolmannet osapuolet eivät voi yhdistää niitä sinuun, koska sinut tunnistavat tiedot on korvattu tai linkitetty koodilla) vähimmäisajan. viiden vuoden ajan niiden hankintapäivästä (vähimmäistalennusaika), jonka jälkeen voit pyytää niiden poistamista.
Jos tällaista pyyntöä ei esitetä, tietoja säilytetään, myös asianmukaisesti koodattuina, niin kauan kuin on tarpeen sinun tai sinuun liittyvien kolmansien osapuolten terveyden suojelemiseksi (säilytysaika).
Molemmissa tapauksissa (enimmäis- ja vähimmäissäilytysaika) ja nimenomaisella suostumuksellasi, koodattuja geneettisiä tietojasi voidaan käyttää tutkimus- ja opetustarkoituksiin, ja tutkimuksen tuloksia voidaan myös julkaista.

2. Näitä tapauksia lukuun ottamatta 24Genetics tallentaa DNA-analyysistä saadut geneettiset tiedot tietokantaansa anonymisoidussa muodossa, eli ilman että sinun tunnistaminen lähteen kohteeksi on mahdollista (irrottamalla geneettiset tiedot peruuttamattomasti lähteestä aihetta, jotta niitä ei voida yhdistää lähdekohteeseen tunnistettuna tai tunnistettavana henkilönä), koska linkki lähdekohteeseen on tuhoutunut, koska linkki mihin tahansa kohteen tunnistavaan tietoon on tuhoutunut tai koska tällainen yhdistäminen edellyttää kohtuuton ponnistus, joka ymmärretään suhteettoman suuren ajan, kustannusten ja työvoiman käyttämisenä), ja tämä yksinomaan ja yksinomaan tutkimus- ja opetustarkoituksiin ja samantyyppisten julkaisujen aiheeksi.
Tällaisia ​​anonymisoituja tietoja voivat käyttää tieteelliseen tutkimukseen tai opetustarkoituksiin, mukaan lukien julkaiseminen samaan tarkoitukseen, joko 24Geneticsin oma henkilöstö tai 24Geneticsin valtuuttama henkilöstö.
Ja samoin 24Genetics voi antaa tutkijoille tai tieteellisille tai koulutusorganisaatioille luvan käyttää tieteelliseen tutkimus- tai opetustarkoituksiin tällaisia ​​aiemmin nimettömiä tietokantaansa tallennettuja tietoja sekä julkaista tutkimustensa tuloksia.

 

Tämä asiakirjan englanninkielinen versio on laadittu vain tiedoksi, eikä sillä ole oikeudellista arvoa, joten tämän sopimuksen ainoa oikeudellisesti sitova versio on espanjaksi laadittu versio, joka on luettavissa osoitteessa https://24genetics.es/proteccion-de-datos-geneticos/

  0
  Ostoskori
  Ostoskorisi on tyhjä
   Laske Shipping
   Levitä Kuponki