Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT
www.24genetics.com

 

"24GENETICS, SL" (jäljempänä 24Genetics) on omistettu DNA-testien ja geneettisten raporttien suorittamiseen, joita se kaupallistaa tuotenimellä "24Genetics" sekä vähittäiskaupassa, suoramyynnin kautta loppukuluttajille että oman verkostonsa kautta. jakelijat.
Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 34. heinäkuuta 2002 annetun lain 11/2002 säännösten mukaisesti 24Genetics jatkaa selkeän, ymmärrettävän ja yksiselitteisen tiedon antamisessa tämän verkkosivuston käyttöehdoista.
Tämä asiakirja määrittää käyttöehdot ja säätelee osoitteessa www.24genetics.com (jäljempänä ”verkkosivusto tai ”verkkosivu) sijaitsevan verkkosivuston pääsyä, navigointia ja käyttöä.

 

I. TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Pääsy tälle verkkosivustolle on käyttäjän yksin vastuulla.
Vierailijasta tulee käyttäjä (jäljempänä "käyttäjä") käymällä, selaamalla tai käyttämällä verkkosivustoa, ja se tarkoittaa, että hän hyväksyy täysin, täydellisesti ja varauksetta kaikki tähän asiakirjaan sisältyvät KÄYTTÖEHDOT, joilla on sama pätevyys ja tehokkuus kuin mikä tahansa kirjallinen ja allekirjoitettu sopimus.
Niiden noudattaminen ja noudattaminen on täytäntöönpanokelpoinen kaikkia verkkosivustoa käyttäviä, selaavia tai käyttäviä henkilöitä vastaan.
Jos et hyväksy esitettyjä ehtoja, älä käytä, selaa tai käytä niitä.

 

II. TÄMÄN ASIAKIRJAN TARKOITUS JA SEN MUUTOKSET

Tämä asiakirja säätelee verkkosivustolle pääsyä, navigointia ja käyttöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä tosiasiaa, että 24Genetics varaa oikeuden muuttaa pääsyn tai käytön edellyttämiä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta.
Tämän asiakirjan ehtoihin tehdyt muutokset julkaistaan ​​samassa muodossa kuin ne ovat tai minkä tahansa tyyppisen käyttäjille osoitetun viestinnän kautta.
Tämän asiakirjan väliaikainen voimassaoloaika on siis sama kuin sen julkistamisajankohta, kunnes sitä muutetaan kokonaan tai osittain, jolloin muutettu asiakirja tulee voimaan.
Sivuston käyttö, navigointi ja käyttö muutosten tai muutosten voimaantulon jälkeen edellyttää hyväksymistä.
Koska näitä KÄYTTÖEHTOJA voidaan muuttaa ja päivittää, 24Geneticsin julkaisema versio voi olla erilainen joka kerta, kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla, ja siksi käyttäjän on luettava KÄYTTÖEHDOT aina, kun hän käyttää verkkosivustoa.

 

III. HUOMIO KÄYTTÄJÄLLE

24Genetics (katso OIKEUDELLINEN ILMOITUS) verkkosivustosta vastaavana osapuolena ja tämän sivuston kautta tarjotun palvelun tarjoajana tarjoaa käyttäjille KÄYTTÄJÄPALVELUN, joka on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 9-6. se kiinnittää asianmukaista huomiota kaikkiin mainitun palvelun tarjoamiseen liittyviin tiedusteluihin, valituksiin ja ehdotuksiin.
Erityisesti viestintäkanava tapahtuu seuraavan sähköpostiosoitteen kautta: info@24genetics.com
24Genetics vastaa vastaanotettuihin valituksiin tai tiedusteluihin mahdollisimman lyhyessä ajassa.

 

IV. IMMATERIAALI- JA TEOLLISUUSOIKEUDET VERKKOSIVUSTON JA SEN SISÄLLÖN OSALTA

24Genetics omistaa tai jolla on tapauksen mukaan vastaavat lisenssit verkkosivuston henkisen ja teollisen omaisuuden sekä kaiken siellä tarjotun sisällön, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, itse alustan, käyttöoikeuksiin. tekstejä, valokuvia tai piirroksia, logoja, tavaramerkkejä, grafiikkaa, malleja, käyttöliittymiä tai mitä tahansa muuta tietoa tai sisältöä ja palveluita, jotka ovat saatavilla niiden kautta.
Missään tapauksessa ei tule ymmärtää, että käyttäjän pääsy, selaaminen ja käyttö verkkosivustolle merkitsee 24Geneticsin luopumista, siirtoa, lisenssiä tai täydellistä tai osittaista mainittujen oikeuksien siirtoa. Sivustolle siirtymällä käyttäjä saa oikeuden käyttää sivuston sisältöä ja/tai palveluita kotimaisessa laajuudessa ja yksinomaan palvelun etujen nauttimiseen tämän asiakirjan mukaisesti.
Viittaukset 24Geneticsin tai kolmansien osapuolien omistamiin tavaramerkkeihin tai kauppanimiin tai muihin erottuviin merkkeihin merkitsevät niiden käytön kieltämistä ilman 24Geneticsin tai sen laillisten omistajien lupaa. Ellei 24Genetics nimenomaisesti kirjallisesti toisin ilmoita, verkkosivustolle tai sen sisällölle pääsy, selaaminen tai käyttö ei anna käyttäjälle minkäänlaista oikeutta sen sisältämiin tunnusmerkkeihin.
Kaikki immateriaali- ja teolliset oikeudet sivuston sisältöön pidätetään ja erityisesti on kiellettyä muuttaa, kopioida, jäljentää, julkisesti välittää, saattaa saataville, muuttaa tai levittää millään tavalla ja missä tahansa muodossa, kokonaan tai osittain. sen sisältämästä sisällöstä julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman 24Geneticsin tai tarvittaessa vastaavien oikeuksien omistajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.
Samoin on kiellettyä poistaa tai manipuloida tekijänoikeusmerkintöjä tai muita mainoksia, jotka tunnistavat sivuston sisällön oikeuksien haltijat, samoin kuin teknisiä suojalaitteita, digitaalisia sormenjälkiä tai niihin sisältyviä suojamekanismeja tai tietoja.

 

V. HYPERLINKIT

A) Hyperlinkit 24Genetics-verkkosivustolle muilla alustoilla ja verkkosivustoilla tai sosiaalisissa verkostoissa.
Hyperlinkin luominen ei missään tapauksessa tarkoita suhdetta 24Geneticsin ja sen verkkosivuston omistajan välillä, jolle se on perustettu, eikä sitä, että 24Genetics hyväksyy ja hyväksyy jälkimmäisen sisällön tai palvelut.
Käyttäjien ja yleensä niiden henkilöiden, jotka aikovat luoda hyperlinkkejä verkkosivunsa ja tämän sivun välille, on noudatettava seuraavia sääntöjä:

1.) 24Geneticsin ennakkolupaa ei vaadita, kun hyperlinkki sallii pääsyn vain kotisivulle, jotta se ei toista sitä millään tavalla. Kaikki muut hyperlinkit edellyttävät 24Geneticsin kirjallista lupaa.

2.) Hyperlinkit sivuilta, jotka sisältävät teemoja, nimiä, materiaaleja, tietoja tai sisältöä, jotka ovat laittomia, laittomia, herjaavia tai moraalin tai yleisesti hyväksyttyjen hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaisia ​​tai jotka loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia, ovat kiellettyjä.

3.) Tälle verkkosivulle tai tälle verkkosivulle ei luoda kehyksiä.
4.) Tästä verkkosivusta tai sen tarjoamasta sisällöstä tai 24Geneticsistä, sen johtajista, työntekijöistä, yhteistyökumppaneista tai sivuun mistä tahansa syystä liittyvistä henkilöistä tai sen käyttäjistä ei saa antaa vääriä, epätarkkoja tai loukkaavia lausuntoja tai viittauksia. .

5.) Ei saa ilmaista tai vihjata, että 24Genetics on valtuuttanut hyperlinkin tai että se on millään tavalla valvonut tai olettanut sisältöä, joka on tarjottu tai asetettu saataville verkkosivulla, jolle hyperlinkki on muodostettu.

6) Lukuun ottamatta niitä merkkejä, jotka muodostavat osan itse hyperlinkistä, web-sivu, jolle hyperlinkki on muodostettu, ei saa sisältää tavaramerkkiä, kaupallista nimeä, nimeä, logoa, iskulausetta tai muita 24Geneticsiin kuuluvia tunnusmerkkejä. Näin ollen hyperlinkki voi sisältää vain sen, mikä on ehdottoman välttämätöntä hyperlinkin määränpään tunnistamiseksi.
Samoin 24Genetics itse voi tarjota käyttäjien saataville eri työkalujen ja sovellusten kautta linkkejä, joiden avulla käyttäjät voivat käyttää verkkosivustoa eri sivuilta. Näiden linkkien sisällyttämisen ainoana tarkoituksena on helpottaa käyttäjien pääsyä verkkosivustolle.
Näiden linkkien luominen ei tarkoita minkäänlaista suhdetta 24Geneticsin ja sen alustan omistajan, valmistajan tai jakelijan välillä, jossa linkki sijaitsee, eikä sitä, että entinen hyväksyy ja hyväksyy uudelleenohjattavien alustojen sisällön tai palvelut, omistaja, valmistaja tai jakelija, joka on niistä yksin vastuussa.
24Genetics ei missään tapauksessa jaa Facebookin, Instagramin, Linkedinin, Youtuben tai minkään muun verkkosivustolle mahdollisesti sisällytettävän sosiaalisen verkoston kanssa henkilökohtaisia ​​tietoja käyttäjistä, joiden ainoa tarkoitus on tässä asiakirjassa sekä TIETOSUOJA. Sivuston POLITIIKKA. Tässä mielessä kaikki tiedot, jotka käyttäjä haluaa antaa näille alustoille, ovat hänen omalla vastuullaan, eikä 24Genetics puutu tähän prosessiin.
Näiden linkkien aktivointi ja käyttö voi edellyttää käyttäjän tunnistamista ja todentamista (sisäänkirjautumisen tai salasanan avulla) vastaavilla alustoilla, jotka ovat täysin verkkosivuston ulkopuolisia ja 24Geneticsin hallinnan ulkopuolella. Käyttämällä ulkoisia verkkoja käyttäjä pääsee ympäristöön, jota 24Genetics ei hallitse, eikä 24Genetics ota vastuuta näiden ympäristöjen suojausasetuksista.
Koska 24Genetics ei voi valvoa tällaisilla kanavilla isännöityä sisältöä, käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että 24Genetics ei ota vastuuta sisällöstä tai palveluista, joita käyttäjä voi käyttää kyseisillä sivustoilla, tai mistään sisällöstä, tuotteista, palveluista, mainoksista tai muusta materiaalista, joka on saatavilla tällaisia ​​sivustoja. Tästä syystä käyttäjän tulee olla erittäin varovainen arvioidessaan ja käyttäessään linkitetyissä kanavissa olevia tietoja, sisältöjä ja palveluita sekä omien tai kolmansien osapuolten tietoja, joita hän haluaa jakaa näissä kanavissa.
B) 24Genetics-verkkosivustolle luodut hyperlinkit muille verkkosivustoille
Sivusto voi näyttää linkkejä muille verkkosivuille erilaisten painikkeiden, linkkien, bannerien, upotetun sisällön jne. avulla.
24Genetics ilmoittaa, että näitä verkkosivuja hallinnoivat suoraan kolmannet osapuolet, joten 24Geneticsillä ei ole valtaa tai keinoja, inhimillisiä tai teknisiä, tietää etukäteen, hallita tai hyväksyä kaikkea tietoa, sisältöä, tuotteita tai palveluita, joita muut linkit sisältävät alustat tarjoavat. voidaan perustaa verkkosivustolta.
Näin ollen 24Genetics ei voi ottaa minkäänlaista vastuuta mistään seikoista, jotka liittyvät mihinkään alustaan ​​tai verkkosivuun, jolle voidaan luoda linkki verkkosivustolta. Erityisesti, esimerkinomaisesti eikä rajoittuen, 24Genetics ei voi ottaa minkäänlaista vastuuta toiminnastaan, pääsystään, tiedoistaan, tiedostoistaan, tuotteidensa ja palveluidensa laadusta ja luotettavuudesta, omista linkeistään ja/tai sisällöstään, yleisesti; eikä viruksille tai muille haitallisille elementeille, jotka voivat aiheuttaa muutoksia käyttäjän tietokonejärjestelmään tai sen asiakirjoihin tai tiedostoihin.
Jos käyttäjät todella tietävät, että näiden kolmansien osapuolien verkkosivujen kautta suoritettava toiminta on laitonta tai moraalin ja/tai yleisen järjestyksen vastaista, heidän tulee välittömästi ilmoittaa 24Geneticsille, jotta linkki tällaisille verkkosivuille voidaan poistaa käytöstä.
Joka tapauksessa minkäänlaisen linkin luominen verkkosivustolta toiselle verkkosivulle ei tarkoita, että 24Geneticsin ja ulkoisesta verkkosivusta vastaavan henkilön välillä olisi minkäänlaista suhdetta, yhteistyötä tai riippuvuutta.
Tällaiset hyperlinkit eivät myöskään ole 24Geneticsin ehdotuksia tai suosituksia.

 

VI. SIVUSTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa ja sen sisältöä oikein voimassa olevan lainsäädännön ja tämän asiakirjan määräysten sekä yhteiselon sääntöjen, moraalin ja yleisesti hyväksyttyjen hyvien tapojen mukaisesti sekä varoitusten ja ohjeet, jotka saatetaan hänen tietoonsa joko tämän asiakirjan avulla tai missä tahansa muussa sivuston sisällön osassa.
Näin ollen ei ole sallittua (ja siksi seuraukset ovat yksinomaan käyttäjän vastuulla) päästä tai käyttää verkkosivustoa laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin riippumatta siitä, onko niillä taloudellinen tarkoitus vai ei.
Erityisesti ja ilman, että seuraava luettelo on tyhjentävä, vaan ainoastaan ​​havainnollistava, on kielletty:
– Käytä verkkosivustoa ja sen sisältöä sellaisiin tarkoituksiin tai seurauksin, jotka ovat laittomia, tämän asiakirjan tai voimassa olevan lainsäädännön kiellettyjä.
– Käytä verkkosivustoa millä tahansa tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa, keskeytyksiä, tehottomuutta tai puutteita sen toiminnassa tai kolmannen osapuolen tietokoneessa.
– Käytä verkkosivustoa virusten, haitallisten koodien tai muiden haitallisten ohjelmien tai tiedostojen lähettämiseen, asentamiseen tai julkaisemiseen
– Käytä verkkosivustoa tavalla, joka loukkaa 24Geneticsin tai minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksia tai joka voi aiheuttaa -suoraan tai välillisesti - minkäänlaista vahinkoa tai vahinkoa
– Käytä verkkosivustoa lähettämään tai julkaisemaan materiaalia, joka on luonteeltaan herjaavaa, loukkaavaa, rasistista, mautonta, halventavaa, pornografista tai säädytöntä tai uhkaavaa tai joka voi aiheuttaa ärsytystä kenelle tahansa
– Käytä verkkosivustoa laittomalla tavalla, vastoin hyvää uskoa, moraalia ja yleistä järjestystä.
– Verkkosivustolle pääsy tai vuorovaikutus väärällä henkilöllisyydellä, esiintyminen kolmannena osapuolena, profiilin käyttäminen tai muu toiminto, joka voi johtaa sekaannukseen viestin alkuperän identiteetistä
– Pääsy luvatta mihin tahansa verkkosivuston osioon, muihin järjestelmiin tai verkkoihin, jotka ovat yhteydessä siihen, mihin tahansa 24Genetics-palvelimeen, hakkeroimalla tai väärentämällä, louhimalla salasanaa tai millä tahansa muulla laittomalla tavalla
– loukkaa tai yrittää rikkoa verkkosivuston tai minkä tahansa verkkosivustoon yhdistetyn verkon turvallisuus- tai todennustoimenpiteitä tai verkkosivustolla isännöidyn sisällön turva- tai suojaustoimenpiteitä
– ryhtyä toimiin, jotka aiheuttavat suhteettoman tai tarpeettoman rasituksen verkkosivuston infrastruktuurille tai 24Geneticsin järjestelmille tai verkoille sekä verkkosivustoon liitetyille järjestelmille ja verkoille; ja
– Selvästi väärien tietojen syöttäminen.
Jos käyttäjä rikkoo jotakin yllä olevista velvollisuuksista, 24Genetics voi ryhtyä asianmukaisiin lain suojaamiin toimenpiteisiin ja käyttää oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan, ja se voi johtaa loukkaavan käyttäjän tilin poistamiseen tai estämiseen. , ilman mahdollisuutta saada korvausta käyttäjälle aiheutuneista vahingoista.
24Genetics varaa oikeuden poistaa kaiken lain, moraalin tai yleisen järjestyksen vastaisen sisällön, kommentit tai kommentit, mukaan lukien muun muassa sellaiset, jotka loukkaavat henkilön ihmisarvoa, ovat syrjiviä, rasistisia, muukalaisvihamielisiä, vastoin nuoria tai lapsuus, pornografinen tai yleisen turvallisuuden vastainen.
Joka tapauksessa 24Genetics ei ole vastuussa mielipiteistä, joita käyttäjät ilmaisevat foorumeilla, chateilla tai muilla osallistumistyökaluilla.

 

VII. VASTUU JA TAKUUT

24Genetics vakuuttaa, että se on toteuttanut mahdollisuuksiensa ja tekniikan rajoissa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen verkkosivuston moitteettoman toiminnan ja minimoidakseen järjestelmävirheet sekä teknisestä näkökulmasta että julkaistun sisällön osalta. sekä välttää virusten ja muiden käyttäjien tietokonejärjestelmille haitallisten komponenttien olemassaolo ja leviäminen.
24Genetics ei kuitenkaan missään tapauksessa voi taata tai olla vastuussa seuraavista:
– sivuston kaiken sisällön täydellinen totuus, tarkkuus, luotettavuus, hyödyllisyys ja ajantasaisuus;
– verkkosivuston käytettävyys ja toiminnan jatkuvuus, ts. se, ettei verkkosivustolle pääse katkoksia tai virheitä;
– tietoliikenneverkkojen häiriöt tai katkokset, jotka aiheuttavat portaalin palvelun keskeytymisen, peruuntumisen tai keskeytyksen saman tai aiemman palvelun tarjoamisen aikana; ei kumpikaan
– virusten, matojen tai muiden haitallisten tietokoneelementtien puuttuminen (käyttäjä on vastuussa riittävien työkalujen saatavuudesta haitallisten tietokoneohjelmien havaitsemiseen ja desinfiointiin).
Tästä johtuen, ja yhteenveto, 24Genetics ei takaa eikä ole vastuussa (i) verkkosivuston jatkuvasta toiminnasta, pääsyn saatavuudesta ja sen toiminnan hyvästä laadusta; (ii) virheiden puuttuminen verkkosivuston sisällöstä; (iii) virusten tai muiden haitallisten elementtien puuttuminen verkkosivustolta tai sen tarjoavalta palvelimelta; (iv) verkkosivuston haavoittumattomuus tai mahdottomuus rikkoa sille hyväksyttyjä turvatoimia; (v) verkkosivuston sisällön käyttökelpoisuuden tai suorituskyvyn puute; (vi) 24Geneticsin ehtoja, sääntöjä ja ohjeita rikkovan henkilön itselleen tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamat vahingot tai haitat; ja (vi) käyttäjien sivulle ja sen sisällölle mahdollisesti liittämän hyödyllisyyden odotuksen täyttyminen.
24Genetics pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa niin monia muutoksia ja muokkauksia, joita se katsoo sopivaksi ja tarpeelliseksi verkkosivulle ilman ennakkoilmoitusta.
VIII. SEURAUKSENA VERKKOSIVUSTON KESKEYTTÄMINEN
24Genetics varaa oikeuden keskeyttää, muokata, rajoittaa tai keskeyttää joko väliaikaisesti tai pysyvästi pääsyn, selaamisen, käytön, isännöinnin tai lataamisen tai verkkosivuston palvelujen käytön ennakkoilmoituksella tai ilman sitä käyttäjille, jotka rikkovat jotakin tässä kuvatut säännökset ilman, että käyttäjä voi vaatia korvausta tästä syystä.

 

IX. VERKKOSIVUSTON MUUTOKSET JA SEN KESTO

24Genetics varaa oikeuden muuttaa verkkosivuston esitystapaa, kokoonpanoa ja sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.
Samoin 24Genetics voi lopettaa, keskeyttää tai keskeyttää milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta pääsyn verkkosivuston sisältöön ilman, että käyttäjä voi vaatia minkäänlaista korvausta. Irtisanomisen jälkeen tässä asiakirjassa asetetut sisällön käyttöä koskevat kiellot jäävät voimaan.

 

X. EHDOTUSTEN PÄÄTÖS

Jos mikä tahansa tuomioistuin, tuomioistuin tai toimivaltainen hallintoelin julistaa jonkin tämän asiakirjan määräyksen mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi kokonaan tai osittain, tällainen mitättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta tämän asiakirjan muihin säännöksiin.

 

XI. TOIMIVALTA

24Genetics ja käyttäjä sitoutuvat alistumaan sivuston lainkäyttövaltaan liittyvissä kysymyksissä, joita saattaa syntyä näiden verkkosivuston KÄYTTÖEHTOjen tulkinnasta, soveltamisesta ja noudattamisesta sekä mahdollisten verkkosivustosta johtuvien tai siihen liittyvien oikeudenkäyntien ratkaisemiseksi. Madridin kaupungin (Espanja) tuomioistuimet ja tuomioistuimet nimenomaisesti luopumalla kaikesta muusta niitä mahdollisesti vastaavasta toimivallasta.

 

XII. SOVELLETTAVA LAKI

Nämä KÄYTTÖEHDOT ovat Espanjan lain alaisia.

 

XIII. YHTEYSTIETO

Jos haluat selventää näitä käyttöehtoja tai muita näkökohtia, käyttäjällä on käytettävissään seuraavat osoitteet:
”24GENETICS, SL”:n pääkonttori: Paseo de la Castellana, n.º 95, 28th floor, Madrid (CP 28046).
Sähköpostiosoite: info@24genetics.com
Puhelintuki: +34 910 059 099

 

Tämä asiakirjan englanninkielinen versio on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä sillä ole oikeudellista arvoa, joten tämän sopimuksen ainoa oikeudellisesti sitova versio on espanjankielinen versio, joka on luettavissa osoitteessa https://24genetics.es/terminos-de-uso/

 

 

  0
  Ostoskori
  Ostoskorisi on tyhjä
   Laske Shipping
   Levitä Kuponki